אשר יצר את הפלאפון בחכמה וברא בו

ברוכה את יה, אשר יצרת את הטלפון החכם בחכמה ובראת בו אפליקציות אפליקציות וחילקת אותו מכשירים מכשירים, כל אחד שונה רק במעט מרעהו וכולם משכילים, מכשיר מכשיר לפי דרכו.  ואת שעשית חלילה לא מפני צמצום חכמתו של האדם אלא מתוך העצמת סגולות המכונה, אלה וגם אלה זקוקים לחסד. על כי נפל האדם הראשון מגן העדן ואבד יכולתו לנווט או זכרונו אינו משג מספר טלפון אחד אפילו נתת בידו את הטלפון החכם אשר נתן באדם סימנים לרוב, החל בסרטן וכלה בהפרעות קשב וריכוז. ויקומו המלפפונים ויכו את הגנן, ותעלה חכמתו של הטלפון החכם על פני חכמת האדם הממוצע, ויגע גם קטע היתולי זה, אשר נכתב בעודי מטייל ותינוק על גבי, מתנמנם לו, ואני שקוע במסך, יראוני רעיי ודאי יאמרו, הודעת כתב שולח הוא, לא ידמיינו ברוחם כי שירה היא.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s