מזמור לאוריה החיתי

לחן וביצוע : ירין אבני

מזמור לאוריה החיתי

 אני רוצה לשיר את שירו

של אוריה החיתי

לא זה המת אי שם

אלא זה החי וקיים

יש וביציאה לקרב

מסתתר מעשה אהבה

אסור

תאווה

ואחד הנשלח לקרב

כשה תמים אל החזית

והמלך

.נלחם בו

אני רוצה לזכור אותו

במותו

את המבט שהיה על פניו

?האם ידע

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s